Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

ZGODNIE Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (RODO) DIETA NA 5 SP. Z O.O. INFORMUJE, IŻ:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 

Dieta na 5 Sp. z o.o. z siedzibą w Bobrownikach

  1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Dieta na 5 Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. 604 854 702 lub adresem e-mail: kontakt@iodo.edu.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy na dostawę cateringu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji umowy w archiwum spółki.
  5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie zawarciem umowy na dostawę cateringu.
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowanie nie będzie stosowane do przetwarzanych danych